ara Tecnologia

Retransmissió de codis de temps per a sincronies

MediaLoop és una app que permet retransmetre, via multicast, els codis de temps d’un arxiu multimèdia.

La nostra aplicació, està pensada per a crear un feed de codis de temps fàcil d’adquirir via multicast, i amb un format de dades senzill, orientat a aconseguir sincronies amb altres dispositius.

Un software ideal per a museus, shows multi-idioma i moltes altres tasques en les quals es necessita sincronia.

La podeu trobar a la botiga de Windows Store Apps, a la App Store per Mac i al Google Play per a dispositius Android i Android TV:

Download_Windows_Store

Disponible-en-el-app-store

google_play