ara Tecnologia

serveis_altres_projectes

La nostra societat està prenent consciència de la importància que té el soroll com a element pertorbador del descans i del nivell de qualitat de vida.

La Unió Europea (Directiva 2002/49/CE), la Generalitat de Catalunya (Llei de Protecció Contra la Contaminació Acústica 16/2002) i altres organismes oficials han redactat directives, lleis i ordenances per regular i unificar uns nivells de soroll adequats a cada situació.
Aquestes lleis marquen uns nivells de soroll admissibles, depenent de multitud de factors com ara la proximitat a eixos viaris, zones industrials, zones d’oci, zones residencials, etc.

L’estudi de l’origen del soroll, la capacitat per prendre mesures correctes, l’anàlisi dels resultats i la possibilitat d’oferir solucions adequades requereix d’equipament i de professionals realment especialitzats en temes d’acústica, acústica ambiental, arquitectònica, aïllament, etc.

L’equip d’Ara Tecnologia s’ha format i especialitzat en aquests camps per donar resposta a qualsevol problema o requeriment sobre temes acústics:

  • Estudis acústics, informes tècnics, caracteritzacions i anàlisi del soroll
  • Control de nivells de soroll, segons les diferents normatives
  • Assessorament i/o elaboració de mapes de soroll i mapes de capacitat acústica municipals; veritablement realistes i pràctics
  • Projectes d’insonoritzacions, tant per a locals, com per a equips de climatització, etc.
  • Llicències d’activitats i legalitzacions