ara Tecnologia

serveis_altres_projectes
Ara Tecnologia duu a terme projectes de telecomunicacions en general i d’ICT en particular, bàsicament en l’àmbit geogràfic de Catalunya.
Tant el govern central com la Generalitat de Catalunya han legislat sobre l’obligatorietat de realizar un projecte d’Infrastructures Comunes de Telecomunicació (ICT) per a les noves edificacions.

Aquesta normativa té com a objectiu assegurar als ciutadans l’accés a la telefonia bàsica i digital, a la televisió de difusió terrestre i per satèl·lit, i a les telecomunicacions per cable.

En conseqüència, el projecte d’ICT és en l’actualitat un prerequisit legal per a l’obtenció del permís d’obres per part dels ajuntaments, alhora que la Generalitat de Catalunya n’exigeix la presentació per a l’expedició de la Cèdul·la d’Habitabilitat, un cop l’obra ha estat finalitzada. Les construccions que no compleixin la normativa estaran subjectes al règim sancionador que preveu la llei.

El coneixements exhaustiu de les normatives ens permet projectar infraestructures i projectes de telecomunicacions de pressupost ajustat que alhora compleixen la legislació vigent.